E-mail: infor@hiperfaunamartorell.net

Telèfon: (34) 937-75-42-20

" Termes i Condicions legals"

  • .


Condicions d'ús del portal
L'accés i ús d'aquest lloc web demostren la seva acceptació i consentiment d'aquests Termes i Condicions.

Aquests són Termes i Condicions d'Ús ("Termes") sobre els quals, juntament amb la nostra Política de Privacitat, proporcionem informació i serveis a tot usuari que visiti la web de Hiperfauna Martorell. Aquests Termes i Condicions s'apliquen únicament al portal de Hiperfauna Martorell i no als portals d'altres companyies o organitzacions que tinguin un enllaç des de la nostra web, els quals podran tenir els seus propis termes i condicions que vostè ha d'acceptar per separat.Web Hiperfauna Martorell a internet


La web de Hiperfauna Martorell a internet es troba a l'adreça http://www.hiperfaunamartorell.net

Hiperfauna Martorell es reserva el dret de modificar o discontinuar, temporal o permanentment, la informació i serveis proporcionats (o qualsevol part dels mateixos) en qualsevol moment, i ocasionalment, amb o sense previ avís. Qualsevol persona que accedeixi a aquest portal ("Visitant") està d'acord amb que Hiperfauna Martorell no estarà subjecta als Visitants ni a tota tercera part pel que fa a suspensió, modificació o finalització de la informació i serveis proporcionats al web de Hiperfauna Martorell .


En visitar el web de Hiperfauna Martorell i fer ús de la informació i els serveis en ell proporcionats, vostè entén i accepta expressament el següent:

a) L'ús de la informació i els serveis prestats per Hiperfauna Martorell és realitzat sota el seu propi risc;´

 

b) La informació i els serveis es proporcionen sobre la base de "TAL COM APAREIX" i "QUAN DISPONIBLE". Hiperfauna Martorell denega expressament totes les garanties, expresses o implícites, incloent però no limitant-se a: idoneïtat per a un propòsit, comerciabilitat, veracitat o compleció en particular o idoneïtat de qualsevol altra naturalesa
;
c) Hiperfauna Martorell no garanteix que la informació s'adequarà als seus requeriments, que el servei com un tot o en part estarà disponible, serà oportú, fiable segur o lliure d'errors.

informació
En proporcionar la informació publicada a Hiperfauna Martorell, intentem assegurar-nos que aquesta sigui tan veraç i actualitzada com sigui possible per al benefici dels nostres Visitants. La informació pot canviar de tant en tant sense previ avís, si bé la informació és proporcionada de bona fe, aquesta s'ofereix sobre la base de "TAL COM APAREIX" com informació general únicament i no ha dependerse de la mateixa. Com a tal, no es fa cap tipus de representació de garanties, ja siguin expresses o implícites, quant a la idoneïtat per a un propòsit, comercialització, veracitat o compleció en particular o idoneïtat d'una altra naturalesa que fa a la informació oferta.

 

Qualsevol preu o ofertes especials anunciades en aquest portal són proporcionades per a propòsits de referència únicament. No formen part de cap contracte amb el Visitant o amb un proveïdor de productes.


Enllaços i anuncis publicitaris

Hiperfauna Martorell pot proporcionar enllaços amb altres portals o recursos a internet. Hiperfauna Martorell no té cap responsabilitat sobre aquests llocs web i recursos, i vostè reconeix i accepta que Hiperfauna Martorell no és responsable per la disponibilitat d'aquests llocs webs o recursos externs, i no recolza i no és responsable de cap contingut, publicitat, productes, serveis o altres materials disponibles des d'aquests portals o recursos. Addicionalment, vostè reconeix i accepta que Hiperfauna Martorell no serà responsable, directament o indirectament, de perjudici o pèrdua, causada o presumptament causada per o en connexió amb l'ús o dependència d'aquest contingut, productes o serveis disponibles en oa través de qualsevol de aquests portals o recursos.

 

Hiperfauna Martorell també ofereix oportunitats publicitàries per als seus clients perquè els seus Visitants estiguin conscients dels seus negocis, productes, serveis, promocions i incentius. Qualsevol correspondència o negociació amb, o participació en promocions d', els anunciants trobats en oa través del Servei, incloent pagament i lliurament dels productes o serveis relacionats, i qualsevol altre terme, condició, garantia o representació associada amb aquestes negociacions, són únicament entre el Visitant i la companyia anunciant. Els Visitants accepten que Hiperfauna Martorell no serà responsable per qualsevol perjudici o pèrdua de qualsevol naturalesa en què s'incorri com a resultat d'aquestes negociacions o com a resultat de la presència d'aquests anunciants en el lloc web de http://www.hiperfaunamartorell.net


Retroalimentació i correspondència
En cas que algun Visitant de Hiperfauna Martorell respongués amb informació que inclogui retroalimentació, com preguntes, comentaris, suggeriments o altres similars relacionats amb el contingut de la informació publicada, aquesta correspondència es considera com no confidencial exceptuant l'adreça de correu electrònic que no serà publicada sota cap concepte.
.
propietat Intel·lectual
Hiperfauna Martorell és propietària de tota la Propietat Intel·lectual en el disseny i presentació del portal de Hiperfauna Martorell. El nom "Hiperfauna Martorell" és una Marca Registrada (R).

 

Drets d'Autor (Copyright) (C) i Llei de Propietat Intel·lectual Internacional
La Llei de Propietat Intel·lectual protegeix la informació continguda al portal de Hiperfauna Martorell. Es concedeix permís de consultar el material ofert en Hiperfauna Martorell i guardar aquesta informació únicament per a ús / referència personal futur no comercial, però no haurà de copiar, modificar, utilitzar o distribuir addicionalment la informació de cap manera, llevat que obtingui un consentiment per escrit de Hiperfauna Martorell.


ADVERTÈNCIA

Hiperfauna Martorell monitoritzes activament l'ús no autoritzat del seu contingut en línia i processa judicialment els casos en què la nostra propietat intel·lectual està sent falsejada i / o utilitzada sense la nostra autorització i en contravenció de la Llei de Drets d'Autor (Copyright) Internacional.
Galetes, Llei de Protecció de Dades / Ús de la Informació


Hiperfauna Martorell no compromet la informació personal dels seus Visitants de cap manera. Informació addicional sobre el tema pot consultar-se en la nostra Política de Privacitat.

 

Limitació de Responsabilitat

En visitar el portal d'Hiperfauna Martorell i fer ús de la informació i serveis que s'hi ofereixen, vostè entén i accepta expressament que Hiperfauna Martorell no serà responsable de cap perjudici directe, indirecte, incidental, especial, conseqüent o de compensació, incloent-hi, però no limitat a:

a) Perjudici per pèrdua de guanys, bona fe, ús, dades o altres pèrdues intangibles, fins i tot quan Hiperfauna Martorell hagi estat advertida de la possibilitat d'aquests perjudicis, que resulti de l'ús o incapacitat d'ús de la informació i serveis oferts per Hiperfauna Martorell .

 

b) El cost de l'adquisició de productes i serveis substituts i la informació que sigui de qualsevol producte, servei i informació comprat o obtingut a través d'o de l'ús de Hiperfauna Martorell;

 

c) L'accés no autoritzat a, o l'alteració o corrupció de, les seves transmissions o dades;

 

d) Afirmacions o conductes fetes per qualsevol tercera part al portal de Hiperfauna Martorell; i

 

e) Qualsevol altre assumpte relacionat amb la informació i serveis proporcionats per Hiperfauna Martorell.
miscel·lanis

 

f) Aquests Termes i Condicions constitueixen la totalitat de l'acord amb els Visitants de Hiperfauna Martorell, i regeixen exclusivament l'ús que faci el Visitant de la informació i serveis oferts al lloc web de Hiperfauna Martorell.

 

g) Aquests Termes i Condicions reemplacen qualsevol acord previ amb un Visitant en relació amb el seu portal a l'internet;

 

h) Els Visitants poden estar subjectes a Termes i Condicions addicionals que poden aplicar en visitar portals administrats i / o propietat d'afiliats i tercers associades amb Hiperfauna Martorell.

 

i) Les Lleis d'Espanya regiran aquests Termes i Condicions com si fossin un contracte completament subscrit i completament executat dins d'Espanya;

 

j) En la mesura que qualsevol provisió d'aquests Termes sigui considerada per qualsevol tall o autoritat competent com invàlida, il·legal o inexigible en qualsevol jurisdicció, es considera que aquesta provisió no forma part d'aquests Termes, no afectarà l'exigibilitat dels Termes restants ni afectarà la validesa, legalitat o exigibilitat d'aquesta provisió en qualsevol altra jurisdicció; i